09.10.2012 - Звіт 9-ої конференція з пошуку і рятування на Чорному морі

Передумови

1. Згідно з вимогою Ст. 9 Угоди про співробітництво причорноморських держав з пошуку та рятування на Чорному морі 1998 р. (Анкара, Туреччина) проводити зустрічі Сторін не менш як раз на рік, восьма Конференція з пошуку і рятування на Чорному морі 2011 р. (Констанца, Румунія), прийняла рішення провести наступну Конференцію в Україні у 2012 р.

Введення

2. Відповідно до відповідальності прибережних держав Чорного моря як Сторін міжнародної Конвенції про безпеку людського життя на морі (SOLAS) 1974 р., міжнародної Конвенції про пошук і рятування на морі (SAR) 1979 р. і вищезгаданої Угоди 1998 р., Міністерство інфраструктури України як правонаступник компетентної влади щодо зазначених інструментів права організувало і прийняло цю Конференцію через свою уповноважену організацію, а саме казенне підприємство «Морська пошуково-рятувальна служба», в Одесі 25-26 вересня 2012 р.

Учасники Конференції

3. Конференцію відвідали представники компетентних влад із Болгарії, Грузії, Румунії, Російської Федерації, Туреччини та України. Запрошені представники Міжнародної морської організації (ІМО) та Конфедерації європейських асоціацій морських капітанів (CESMA) були змушені з тих чи інших причин скасувати свій приїзд. Конференцію також відвідали представники різних органів влади та установ приймаючої сторони, будь-яким чином причетних до пошуково-рятувальної діяльності.

Урочисте відкриття

4. Конференцію відкрив заступник директора департаменту державної політики в галузі морського та річкового транспорту Міністерства інфраструктури України к.д.п. Ігор Горобець від імені приймаючої сторони.

5. Конференція схвалила пропозицію обрати к.д.п. Греця головуючим.

6. Головуючий пан Грець подякував присутніх і після короткої вступної промови надав слово високим гостям представити себе.

Схвалення порядку денного
 
7. Делегати взагалі схвалили проект порядку денного і погодили розпорядок Конференції, поданий приймаючою стороною. Окрім того, румунська делегація підняла тему навчальних курсів на Мальті, що не було зазначено в порядку денному, але треба було також обговорити, і головуючий запропонував повернутися до цього питання при обговоренні пункту 11 «Інші питання».

Хід Конференції

8. Конференція розпочала свою роботу згідно з наступними пунктами схваленого порядку денного.

Пункт 2 порядку денного: Пошуково-рятувальні засоби й потужності/Статистика/

Статистика помилкових тривог

9. Більшість делегацій повідомило про помилкові тривоги в їхніх зонах відповідальності, відмітивши, що інші питання цього пункту будуть повідомлені в їхніх звітах про статус країни під наступним пунктом порядку денного.

10. Делегації надали свої коментарі щодо помилкових тривог. Зокрема, румунська делегація підкреслила важливість обміну інформацією стосовно помилкових тривог у Чорному морі задля успішної боротьби з такими випадками. Далі румунська делегація наголосила на важливості прямого надходження морських тривожних викликів до МРКЦ, а не через авіаційні РКЦ, як це робиться в Румунії. Потім делегації обговорили деякі технічні аспекти помилкових тривог, зокрема процедури їх скасування.

11. Делегація російської Федерації зосередила увагу на розслідуванні помилкових тривог і людський фактор, що стоїть за ними, стверджуючи, що Контроль держави порту (КДП) і прапору повинні взяти ці питання під свій нагляд. Інші делегації відмітили, що це скоріше компетенція ІМО, а не регіональний рівень, хоча можна звернутися до Чорноморського меморандуму взаєморозуміння з КДП щодо покращення інспектування обладнання та навчання ГМЗЛБ. Ця тема викликала широке обговорення і обмін думками, для чого всі делегації брали слово по кілька разів. Румунська делегація припустила, що Конференція може не тільки включити дану пропозицію до кінцевого звіту, але й також опрацювати окрему заяву до ІМО, після чого головуючий запропонував перейти до наступного пункту порядку денного.

Прийняті рішення:

1. Підготувати робочий документ до уваги 17-го засідання профільного підкомітету ІМО (COMSAR-17) з ініціативою покращення боротьби з помилковими тривогами шляхом більш глибокого залучення КДП і Контролю держави прапору та поліпшення навчання ГМЗЛБ.

2. Звернутися до Чорноморського меморандуму взаєморозуміння з КДП з пропозицією зосередити свою увагу в найближчий час на роботі устаткування ГМЗЛБ та адекватній підготовці членів екіпажів щодо цих процедур.

3. Закликати країни Чорного моря з цього приводу вдатися до наступних дій:

а) пошук джерела і причини помилкової тривоги;
б) повідомлення КДП наступного порту заходження судна та адміністрації його
прапору з подальшим проханням невідкладного втручання та відповідного інспектування;
в) залежно від підсумків вищезазначених дій, накладення санкцій, які вважатимуться доречними;
г) наповнення Чорноморського пошуково-рятувального веб-порталу необхідною інформацією та підтримання її актуальності.

Пункт 3 порядку денного: Звіти про статус країн

12. Усі делегації представили свої відповідні звіти до уваги Конференції та обмінялись думками з цього приводу, зокрема щодо механізму зрушення пошуково-рятувальних одиниць до пошуково-рятувальної операції та залежності цього від рівня співпраці поміж різними владами, що залучені до пошуково-рятувальних дій. Особливо охоплюючим був звіт румунської делегації, який перетворився в глибокий аналіз як румунської пошуково-рятувальної системи, та і регіонального співробітництва, а щодо останнього було домовлено активніше розглянути це питання під пунктом 8 порядку денного «Проект спільного чорноморського пошуково-рятувального плану дій».

Прийняті рішення:

Взяти до уваги подану інформацію та зберегти цей пункт у порядку денному наступного засідання.

Пункт 4 порядку денного: Постачання пошуково-рятувальних даних/Співробітництво щодо пасажирських суден/План співпраці між пошуково-рятувальними службами (згідно з правилом SOLAS V/7.3 та IMO MSC/Circ.1079)

13. Вирішено об’єднати пункти 4 і 5 порядку денного в цьому розгляді. Делегації повідомили про свої дії в галузі проведення пошуково-рятувальних навчань із пасажирськими суднами, які постійно заходять до портів сторін, а також що надто складно запровадити повномасштабні навчання з залученням суден, які виконують комерційні рейси. Було припущено, що зважаючи на підвищення кількості круїзних суднозаходів у регіоні, украй важливим для пошуково-рятувальних служб прибережних країн став би обмін даними щодо величезних пасажирських суден.

Прийняті рішення:

Питання планів співробітництва та навчань вирішено зробити окремими пунктами порядку денного 10-ї Конференції.

Пункт 5 порядку денного:

14. Дивіться рішення Конференції вище.

Пункт 6 порядку денного: Чорноморський пошуково-рятувальний веб-портал

15. Пан Віталій Цинцадзе від імені Грузії презентував свій звіт про проект створення Інтернет-порталу, присвяченого пошуку і рятуванню на Чорному морі, розроблений Грузією з метою зібрати й накопичувати всю необхідну інформацію, що стосується пошуку і рятування на Чорному морі, як всесвітню, так і регіональну, включаючи контактні дані МРКЦ і МРСЦ, карти, що показують місцеві чи суб-регіональні навчання, матеріали Конференцій тощо.

16. Делегації схвалили ідею побудови регіонального банку даних із пошуку і рятування та погодилися підтримувати портал і постачати для нього актуальну інформацію. Прийняті рішення: Продовжити розвиток порталу і обмін подальшою необхідною технічною інформацією через електронну пошту в робочому порядку.

Пункт 7 порядку денного: Підготовка плану міжнародних навчань

17. Жодна делегація не подала будь-яку інформацію чи пропозицію з даного питання. Делегації обмінялися думками на цю тему, зокрема відзначаючи, що навчання на рівні всього регіону було надто важко організувати, і це питання виходить за межі Угоди, підписаної в Анкарі. Однак суб-регіональні навчання поміж двома чи трьома країнами-сусідами стали б рішенням проблеми.

Прийняті рішення:

1. Залишити цей пункт у порядку денному на 10-й Конференції та звітувати в разі, якщо вдасться організувати такі суб-регіональні навчання з пошуку і рятування.

2. Проводити спільні навчання з пошуку і рятування в країнах, що прийматимуть подальші Конференції, у співпраці з сусідніми країнами, запросивши спостерігачів від інших чорноморських держав і готуючи відповідний звіт.

Пункт 8 порядку денного: Проект спільного чорноморського плану пошуку і рятування

18. Делегації прокоментували це питання і висловили певний сумнів щодо можливості та навіть необхідності взагалі видання такого складного документу для шести незалежних держав, а також жодна розвинена морська держава не використовує такий план, як, наприклад у Балтійському регіоні. Більш того, Угода 1998 р. як базовий документ для Конференції не містить чіткої вимоги щодо цього.

Прийняті рішення:

Видалити цей пункт із порядку денного наступної зустрічі.

Пункт 9 порядку денного: Емблема Чорноморської Конференції з пошуку і рятування

19. Делегації обмінялися думками стосовно запропонованої емблеми, розробленої Болгарією з урахуванням зауважень, отриманих на 8-й Конференції.

Прийняті рішення:

Схвалити проект емблеми остаточно і використовувати її належним чином.

Пункт 10 порядку денного: Інші питання

20. Головуючий ознайомив присутніх із листом від начальника відділу технічного співробітництва ІМО по СНД та Східній Європі к.д.п. Валєва стосовно навчальних курсів для пошуково-рятувального особового складу країн Чорного моря, що проводилися під егідою ІМО. Делегації висловили свою вдячність ІМО за її, і особливо пана Валєва, намагання підтримати проведення цих курсів найбільш ефективно і економно.

21. Була висунута й обговорена ідея проведення таких курсів викладачами з Мальтійського навчального центру в одній з держав Чорного моря.

Прийняті рішення:

Схвалити ідею проведення курсів для OSC (on-scene coordinator – координатор рятувальної операції на місці) персоналу наступного року в Україні залежно від результату консультації з ІМО.

Пункт 11 порядку денного: Місце та проект порядку денного 10-ї Конференції
 
22. Згідно зі сталою практикою пересування засідань Конференції навколо Чорного моря за стрілкою годинника, делегація Російської Федерації оголосила готовність своєї держави прийняти 10-ту Конференцію в Новоросійську або Тамані наприкінці вересня 2013 р.

23. До уваги делегатів було представлено проект порядку денного наступного засідання.

Прийняті рішення:

1. Погодитися з люб’язно прийнятим зобов’язанням Російської Федерації та провести наступне засідання згідно з даною пропозицією.

2. Схвалити проект порядку денного10-ї Конференції.

Пункт 12 порядку денного: Розгляд звіту Конференції

24. Делегації розглянули проект Звіту, підготовлений приймаючою стороною, і відповідним чином прокоментували його.

Прийняті рішення:

Схвалити Звіт і надіслати його до уваги ІМО.

У процесі засідання приймаюча сторона продемонструвала свої пошуково-рятувальні засоби, і делегати відвідали щойно перебудований МРКЦ в Одесі. Усі делегації підкреслили високий рівень устаткування, яким обладнаний МРКЦ, і висловили схвальне ставлення до відношення уряду України до виконання завдань пошуку і рятування.

Насамкінець засідання на пропозицію румунської делегації Конференція вшанувала хвилиною мовчання пам'ять пана Урбана Холберга, консультанта ІМО, та його засадничий внесок у розбудову чорноморського співробітництва в галузі пошуку і рятування.

Закриття 9-ї Чорноморської Конференції з пошуку і рятування.

К.д.п. Ігор Грець,

Головуючий 9-ої Конференції з пошуку і рятування на Чорному морі, Заступник директора з безпеки судноплавства казенного підприємства «Морська пошуково-рятувальна служба»

30.12.2016 - Звіт щодо перешкод у здійсненні пошуково-рятувальних операцій у Північній частині Чорного моря

Поправки, прийняті Міжнародною морською організацією (ІМО) та які набувають чинності 1 січня 2018 року та в перспективі

  Морська пошуково-рятувальна служба


Україна, 65114, м. Одеса,
вул. Люстдорфська дорога,140а
Тел.:  +38 (048) 785 07 17
Факс: +38 (048) 785 07 18
Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

Державний морський рятувально-координаційний центр (ДМРКЦ)


Україна, Одеса, 65114,
вул. Люстдорфська дорога,140а
Тел.:  +38 (048) 777-66-09
Факс: +38 (048) 777-66-10 (цілодобово)
Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

Морський рятувальний підцентр (МРПЦ)


Україна, м. Бердянськ, 71118
пр. Праці – вул. Дюміна, буд. 33/55              (вул. Італійська 55/33)
Тел.: +38 (06153) 4 68 65,
Факс:+38 (06153) 4 68 66
Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

logo20181