Інформація про «МПРС»

Морська пошуково-рятувальна служба (надалі – МПРС) утворена  з  метою забезпечення виконання міжнародних зобов’язань України, як держави прапору та прибережної держави, щодо:


- організації, діяльності та утримання відповідної ефективної пошуково-рятувальної служби;


- створення національного органу з загальної координації пошуку і рятування та забезпечення в повному обсязі заходів з морського пошуку і рятування в пошуково-рятувальному районі України.


Мета створення: здійснення заходів щодо організації пошуку і рятування на морі, охорони людського життя у відкритому морі у відповідності з міжнародними договорами, стороною яких є Україна, а саме:


- Міжнародна Конвенція з пошуку і рятування на морі 1979 року (SAR);


- Міжнародна конвенції з охорони людського життя на морі  (SOLAS);


- Конвенція ООН з морського права 1982 р.;


- Керівництво з міжнародного авіаційного і морського пошуку і рятування, у редакції 2010 року (IAMSAR);


- Угода про співробітництво причорноморських країн з пошуку і рятування на Чорному морі та інших міжнародних документів з питань морського пошуку і рятування.


Морський пошуково-рятувальний район України складає близько 137 тис. км2, що є приблизно чвертю сухопутної території держави.


Головне завдання МПРС - забезпечення несення постійної пошуково-рятувальній готовності для оперативного рятування людей, надання їм невідкладної медичної допомоги та евакуації у безпечне місце.

Напрями і види діяльності КП «МПРС»

        Предметом діяльності Підприємства є:
 • організація та проведення пошуково-рятувальних робіт;
 • забезпечення сталого функціонування та подальшого розвитку національної системи пошуку і рятування у морському пошуково-рятувальному районі України, координація та проведення морських та авіаційних пошуково-рятувальних операцій;
 • підтримання суднами, плавзасобами, авіаційними засобами технічними засобами та береговими підрозділами постійної пошуково-рятувальної готовності для здійснення пошуку та рятування в морському пошуково-рятувальному районі України;
 • здійснення заходів щодо залучення повітряних суден для авіаційного пошуку в морському пошуково-рятувальному районі України;
 • утримання, обслуговування суден, плавзасобів, авіаційних засобів, технічних засобів, засобів зв’язку у разі лиха, берегових підрозділів, у тому числі у період ремонту;
 • ремонт, модернізація, реконструкція, будівництво та придбання пошуково-рятувальних суден, споруд, плавзасобів, авіаційних засобів, технічних засобів та засобів зв’язку у разі лиха;
 • реалізація, розвиток та використання систем морського рухомого зв’язку та впровадження комплексу Глобальної морської системи зв’язку у разі лиха та для забезпечення безпеки (далі – ГМЗЛБ);
 • організація та підтримка Єдиної розподіленої бази даних суден під Державним прапором України;
 • організаційне-технічне забезпечення участі України у міжнародній організації КОСПАС-САРСАТ;
 • організація робіт із забезпечення та координації діяльності щодо розвитку та ефективного функціонування ГМЗЛБ, удосконалення національного берегового сегменту ГМЗЛБ;
 • забезпечення функціонування державного морського рятувально-координаційного центру (далі – ДРМКЦ), морських рятувальних підцентрів (далі – МРПЦ) та берегових радіоцентрів ГМЗЛБ;
 • забезпечення єдиної організаційної та технічної політики щодо розвитку і використання засобів зв’язку і радіовизначення для морської рухомої служби в національних та міжнародних, традиційних та супутникових системах;
 • забезпечення функціонування Національного центру даних системи дальньої ідентифікації та контролю місцезнаходження суден та системи суднового охоронного сповіщення;
 • забезпечення міжнародних розрахунків за послуги зв’язку, які надаються споживачам закордонними станціями щодо використання систем морського рухомого та морського рухомого супутникового зв’язку згідно міжнародних актів та рекомендацій Міжнародного союзу електрозв’язку;
 • участь у розробці проектів перспективного розвитку морських, повітряних та берегових систем телекомунікацій на транспорті;
 • координація робіт зі створення та експлуатації на транспорті рухомих та стаціонарних наземних технічних засобів традиційного і супутникового зв’язку та систем радіовизначення;
 • розробка та впровадження рекомендацій щодо застосування імпортних засобів зв’язку та електро-радіонавігаційних приладів з метою обладнання суден апаратурою, яка відповідає вимогам міжнародних конвенцій та національних нормативних документів;
 • організація та забезпечення охорони праці та виконання заходів у сфері цивільного захисту, пожежної та техногенної безпеки на власних об’єктах;
 • проведення ремонтних і пусконалагоджувальних робіт на берегових та морських об’єктах системи пошуку і рятування;
 • здійснення водолазних робіт;
 • участь у встановленому порядку у роботі міжнародних та інших організацій та їх робочих органів, комітетів та підкомітетів, комісій з питань пошуку та рятування на морі, морського рухомого та супутникового зв’язку (Міжнародної морської організації (ІМО), МОРСЗ (ІМSO), МСЕ (ITU), ССЄ (ITU-R), МОМСЗ (INMARSAT), Міжнародної організації цивільної авіації (ІКАО) та ін.);
 • здійснення зовнішньоекономічної діяльності відповідно до вимог чинного законодавства;
 • прийняття участі у науковому та інформаційному забезпеченні національної системи пошуку і рятування на морі;
 • здійснення аналізу національного, міжнародного досвіду та взаємодія з відповідними органами іноземних держав з питань пошуку і рятування на морі;
 • здійснення діяльності, пов’язаної з державною таємницею, організація в межах повноважень виконання завдань з мобілізаційної підготовки та мобілізаційної готовності;
 • утримання та забезпечення ефективного використання державного майна, закріпленого за Підприємством;
 • здійснення інших видів діяльності не заборонених законом.Виробничі потужності «МПРС»

1. Державний морський рятувально-координаційний центр (ДМРКЦ) м.Одеса та Морський рятувальний підцентр (МРПЦ) м.Бердянськ для координації та допомоги в межах пошуково-рятувального району України та координації на місці.
Для ефективної організації пошуково-рятувальних служб і координації пошуково-рятувальних операцій в пошуково-рятувальному районі України працюють:
- Державний морський рятувально-координаційний центр (ДМРКЦ) , знаходиться у місті Одеса та оснащений обладнанням, відповідно до вимог ІМО (COMSAR Circ.37/ 28 February 2005).
- Морський рятувальний підцентр (МРПЦ) м.Бердянськ.
Фахівці ДМРКЦ м. Одеса, МРПЦ м.Бердянськ, БРЦ ГМЗЛБ м.Одеса, м.Маріуполь та м.Бердянськ здійснюють несення постійної вахти у форматі 24/7 та забезпечують оперативне реагування на сигнали лиха, планування та координацію пошуково-рятувальних операцій.

2. Спеціалізовані плавзасоби для здійснення пошуку і порятунку на морі:
КП «МПРС» оперує спеціалізованим флотом:
- Швидкісні пошуково-рятувальні катери проекту «Boomeranger RIB-1100» - три одиниці ( «ПРК-03»; «ПРК-04»; «ПРК-05»);
- Швидкісні пошуково-рятувальні катери проекту «Patrol 150 SAR» - дві одиниці ( «ПРК-01»; «ПРК-02»), а також морський рятувальний буксир льодового класу «Сапфір» та пошуково-рятувальний катер «ПРК-06».
Морський рятувальний буксир «Сапфір» буде здійснювати проведення пошуково-рятувальних робіт в межах Морського пошуково-рятувального району України.
Усі пошуково-рятувальні одиниці КП«МПРС» розміщені по акваторіям портів з розрахунком:
- Акваторія морського порту «Бердянськ» - «ПРК-03»;
- Акваторія Одеського морського порту - «ПРК-01»;
- Акваторія порту «Чорноморськ» - «Сапфір»;
- Акваторія Скадовського морського порту - «ПРК-05»;
- Район смт. Затока - «ПРК-04»;
- Акваторія порту «Чорноморськ» - «ПРК-02».
- Акваторія порту «Усть-Дунайськ» - «ПРК-06».

Все пошуково-рятувальні одиниці знаходяться в постійній готовності.

3. Берегова система сегменту Глобальної морської системи зв'язку у разі лиха та для забезпечення безпеки (ГМЗЛБ) України

На балансі казенного підприємства «Морська пошуково-рятувальна служба» (далі – КП «МПРС) перебувають наступні берегові об'єкти сегменту ГМЗЛБ: Берегова радіостанція морського району А1, А2 ГМЗЛБ м. Одеса, Берегова радіостанція морського району А1 ГМЗЛБ м. Маріуполь та Берегова радіостанція морського району А1 ГМЗЛБ м. Бердянськ.

Берегова радіостанція морського району А1 ГМЗЛБ м. Одеса (дальність дії А1 – 23 морські милі (м.м.)), розміщується за адресою: м. Одеса, провулок Маячний 5 (мис «Великий Фонтан», територія ДУ «Держгідрографія»).
Берегова радіостанція морського району А2 ГМЗЛБ м. Одеса (дальність дії А2 – 200 м.м.)., у складі:
- Передавального радіоцентру Берегової радіостанції морського району А2 ГМЗЛБ м. Одеса, розміщеного за адресою: м. Одеса, провулок Маячний 5 (мис «Великий Фонтан», територія ДУ «Держгідрографія»);
- Приймального радіоцентру Берегової радіостанції морського району А2 ГМЗЛБ м. Одеса, розміщеного за адресою: м. Южне, вул. Берегова,1 (будівля ПРРС, філії «Дельта-лоцман» ДП «АМПУ»).
Зазначені вище берегові радіостанції мають єдиний Експлуатаційний центр управління (ЕЦУ) Берегового радіоцентру (БРЦ) морських районів А1, А2 ГМЗЛБ м. Одеса, розташований за адресою: м. Одеса вул. Люстдорфська дорога 140А.

Берегова радіостанція морського району А1 ГМЗЛБ м. Маріуполь (дальність дії А1–20 м.м.), розміщується за адресою: м. Маріуполь, проспект Луніна, 99 (8 поверх будівлі ПРРС, Маріупольської філії ДП «АМПУ»).

Берегова радіостанція морського району А1 ГМЗЛБ м. Бердянськ (дальність дії А1–20 м.м.), розміщується за адресою: м. Бердянськ, пр. Праці – вул. Дюміна, буд. 33/55.

Дані об'єкти берегової системи сегменту ГМЗЛБ України функціонально пов'язані з іншими об'єктами системи пошуку та рятування, а саме з Державним морським рятувально-координаційним центром (ДМРКЦ) м. Одеса та Морським рятувальним підцентром (МРПЦ) м. Бердянськ, що також перебувають у складі КП «МПРС».

4. Берегові підрозділи ресурсного забезпечення.
Особливості виконання пошуково-рятувальних робіт при виникненні нестандартних ситуацій та у складних погодних умовах:
при виникненні в морській зоні відповідальності України аварійних ситуацій на суднах збільшеною пасажиромісткістю і при оголошенні льодової обстановки, виконання функцій з пошуку і порятунку на морі здійснюється у взаємодії та співпраці з ВМС ЗС України, ДСНС України, ДПС України, морськими портами та ін.
Загальну координацію заходів з пошуку і рятування на морі виконує ДМРКЦ.

  Морська пошуково-рятувальна служба


Україна, 65114, м. Одеса,
вул. Люстдорфська дорога,140а
Тел.:  +38 (048) 785 07 17
Факс: +38 (048) 785 07 18
Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

Державний морський рятувально-координаційний центр (ДМРКЦ)


Україна, Одеса, 65114,
вул. Люстдорфська дорога,140а
Тел.:  +38 (048) 777-66-09
Факс: +38 (048) 777-66-10 (цілодобово)
Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

Морський рятувальний підцентр (МРПЦ)


Україна, м. Бердянськ, 71118
пр. Праці – вул. Дюміна, буд. 33/55              (вул. Італійська 55/33)
Тел.: +38 (06153) 4 68 65,
Факс:+38 (06153) 4 68 66
Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

logo20181